[ Master ] [ Profesorado 1 ] [ Profesorado 2 ] [ Fotografías ] [ Textos entregados ] [ Prensa ] [ Cátedra Feminista ]

Máster - Información General
Indice de Navegación de esta Página

[ Becas y Matrículas ] [ Presentación ] [ Organización ] [ Programa ] [ Criterios Admisión ] [ Preinscrición, Matrícula e Becas ] [ Avaliación ]
 
Dirección en Internet de la página del Master:
http://webs.uvigo.es/pmayobre/pc/master.htm
webs.uvigo.es/pmayobre/pc/master

CALIFICACIONES FINALES DE LOS CURSOS DE POSTGRADO EN GÉNERO. CÁTEDRA CAIXANOVA DE ESTUDIOS FEMINISTAS. UNIVERSIDAD DE VIGO. ESPAÑA

 

BECAS ADJUDICADAS - ALUMNAS MATRICULADAS

 

Becas Adjudicadas

    Máster en Educación en Igualdad de Género y Políticas de Igualdad:
 

    Especialista en Género y Políticas de Igualdad:

 

    Especialista en Género y Educación:


Recordaros que el plazo de matrícula se abrió el 2 de Noviembre y se cierra el 17 de Noviembre de 2004.

Inicio dos Cursos: Viernes, día 19 de Novembro do 2004. Vigo.

 

Listado de alumnas matriculadas    Ábrese o plazo de matrícula, do primeiro plazo de preinscripción, do 2 de Novembro hasta o 17 de Novembro do 2004:

Oferta financieira de Caixanova para o alumnado do Master e Especialidades organizado pola Cátedra Caixanova de Estudios Feministas e a Universidade de Vigo (descargar información).

    A matrícula pódese pagar en DOUS PLAZOS:

  PRIMER PLAZO MÁSTER (do 2 de Novembro hasta o 17 de Novembro do 2004): 1200 Euros.

  SEGUNDO PLAZO MÁSTER ( do 1 de Marzo ao 10 de Marzo do 2005): 1000 Euros.

PRIMER PLAZO ESPECIALISTA XÉNERO E POLÍTICAS DE IGUALDADE (do 2 de Novembro hasta o 17 de Novembro do 2004): 700 Euros.

SEGUNDO PLAZO ESPECIALISTA XÉNERO E POLÍTICAS DE IGUALDADE (do 1 de Marzo ao 10 de Marzo do 2005): 500 Euros.

PRIMER PLAZO ESPECIALISTA XÉNERO E EDUCACIÓN (do 2 de Novembro hasta o 17 de Novembro do 2004): 700 Euros.

SEGUNDO PLAZO ESPECIALISTA XÉNERO E EDUCACIÓN (do 1 de Marzo ao 10 de Marzo do 2005): 500 Euros.

Ir a Inicio de Páxina

 

PRESENTACIÓN

Obxectivos

Coñecer e reflexionar sobre os fundamentos teóricos e disciplinares do xénero e sobre as súas implicacións nas decisións das políticas públicas.

Ofrecer instrumentos conceptuais, metodolóxicos e técnicos que permitan diagnosticar, analizar críticamente, comprender, avaliar e deseñar a formulación e posta en marcha de iniciativas públicas ou privadas orientadas a lograr a transformación das desigualdades de xénero e acadar a igualdade.

Promover o enfoque de políticas "Mainstreaming de xénero" (a análise da transversalidade cultural do xénero) como instrumento de creación de condicións, de espacios, prácticas organizativas e relacións de igualdade real entre mulleres e homes.

Formar ás/ós docentes en aspectos referentes á cuestión de xénero nos diversos niveis académicos e intervir en iniciativas públicas ou privadas dirixidas á consecución da igualdade real.

 

Xustificación Académica

O recoñecemento da igualdade formal sancionado polas constitucións dos Estados europeos nos últimos anos, a equiparación de dereitos no ordenamento xurídico e o progresivo recoñecemento social entre homes e mulleres non abondan para garantir a igualdade real ou de feito. A igualdade real supón unha efectiva equivalencia na valoración de mulleres e homes e das súas respectivas necesidades e intereses en todos os ámbitos sociais, así como o dereito a recibir o trato e as respostas adecuadas a súas demandas específicas.

As políticas de igualdade de oportunidades son as medidas políticas postas en marcha dende institucións públicas co fin de resolver as situacións de desigualdades entre mulleres e homes. Nos últimos tempos estas políticas implementanse co mainstreaming de xénero, concepto asumido no marco das políticas de igualdade de oportunidades no contexto europeo e internacional. A Unión Europea asume o mainstreaming (transversalidade) como estratexia que debe terse en conta en todas as decisións políticas, que debe incorporarse ás políticas específicas de igualdade de oportunidades nas políticas xerais de educación, saúde, servicios sociais, emprego, traballo, economía, urbanismo, políticas culturais, participación cidadá, etc., sendo unha estratexia integradora.

A Universidade de Vigo, a través do Departamento de Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía e da Cátedra Caixanova de Estudios Feministas, ofrece os títulos de (1) Máster en Educación en Igualdade de Xénero e Políticas de Igualdade, (2) Especialista en Xénero e Políticas de Igualdade e (3) Especialista en Xénero e Educación co fin de proporcionar coñecementos teórico-prácticos para a elaboración, execución e avaliación de planes e programas en pro da igualdade entre homes e mulleres, e dar resposta á demanda de profesionais realizada por institucións públicas e privadas destinadas a desenvolver programas de igualdade de oportunidades e Mainstreaming.

O Título de Especialista en Xénero e Educación e Máster en Educación en Igualdade de Xénero e Políticas de Igualdade pretende tamén atender á necesidade de cualificar profesionalmente ás/ós docentes en cuestións de xénero para a incorporación do xénero na súa práctica docente e na vida escolar.

 

Xustificación Social

Os títulos de (1) Máster en Educación en Igualdade de Xénero e Políticas de Igualdade, (2) Especialista en Xénero e Políticas de Igualdade e (3) Especialista en Xénero e Educación pretenden encher o baleiro na formación e preparación profesional existente nese campo na sociedade española. Ese déficit de profesionais en cuestións de xénero ponse en evidencia nos nosos días pola necesidade de desenvolver nos distintos niveis da administración, dende os gobernos locais e nacionais hasta a Unión Europea, programas e políticas de igualdade de oportunidades como obxectivo prioritario.

Estas titulacións obedecen tamén á necesidade de formar a profesionais do ensino nunha educación non androcéntrica e á prema de incorporar transversalmente o xénero na actividade docente e na dinámica escolar co fin de conseguir unha sociedade máis igualitaria dende o ponto de vista dos sexos e na que a violencia de xénero sexa impensable.

Asimesmo, os tres cursos atenden á necesidade cada vez máis imprescindible de formación específica para todas as persoas que traballan a cotío con problemáticas sociais moi complexas e que afectan ás mulleres (discriminación, desigualdade, marxinación, violencia).

Ir a Inicio de Páxina

 

ORGANIZACIÓN

Dirección

Purificación Mayobre Rodriguez [ descargar imágen ]. Profesora Titular de Filosofía. Universidade de Vigo. Contacto: Teléfono 988 38 71 20 / Fax 988 38 71 59 a nombre de Purificación Mayobre / Correo Electrónico: pmayobre@uvigo.es. Dirección Postal: Facultade de Ciencias da Educación. Campus Universitario "As Lagoas". Av. Castelao, s/n. 32004 OURENSE.

Beatriz Suárez Briones [ descargar imagen ]. Profesora Titular de Teoría da Literatura. Universidade de Vigo. Contacto: Teléfono 986 81 23 45 / Fax 986 81 23 80 a nombre de Beatriz Suárez / Correo Electrónico: bsuarez@uvigo.es. Dirección Postal: Facultade de Filoloxía e Traducción. Campus Universitario. Lagoas-Marcosende. 36310 VIGO (Pontevedra).

Organizan

Departamento de Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía. Universidade de Vigo.

Cátedra Caixanova de Estudios Feministas.

Colaboran

  Fondo Social Europeo     Servicio Galego de Igualdade (SGI).

Concello de Ourense.

Concello de Vigo.

Mancomunidade de Municipios de Vigo.

Instituto de la Mujer.

Ir a Inicio de Páxina

 

PROGRAMA

Programación Académica

Inicio dos Cursos: Viernes, día 19 de Novembro do 2004.

Finalización dos Cursos: Día 30 de Setembro do 2005.

Horários da docencia: Venres pola tarde de 16 a 21 hrs. e Sábados pola mañá de 9 a 14 hrs. nas datas indicadas en cada un deles. Os módulos prácticos impártense nas datas indicadas en cada un deles.

Lugares de celebración: Inauguración no Pazo de San Roque (imagen) (Rúa Filipinas nº 8). Docencia durante o resto do Máster no Centro Cultural Caixanova (imagen) (Rúa Policarpo Sanz nº 13); Centro Social Caixanova (imagen) na Sala de Conferencias (Rúa Policarpo Sanz nº 24-26 // Teléfono: 986 12 00 78), na Escuela de Negocios Caixanova (imagen) (Avda. de Madrid, nº 60. Teléfono: 986 49 32 52 // Fax: 986 49 48 28) e na Escuela Universitaria de Estudios Empresariales na Sala de Medios Audiovisuales (Rúa Conde de Torrecedeira nº 105. ( Mapa de Situación ) // Teléfono: 986 81 37 48) Vigo - España.Pazo de San Roque ( Mapa de Situación ) . Clases del Máster los días 19 y 20 de Noviembre de 2004


Titulación 1.- Máster en Educación en Igualdade de Xénero e Políticas de Igualdade
(50 créditos = 500 horas; 26,5 teóricos + 23,5 prácticos)


Para esta titulación deberanse realizar os seguintes módulos teóricos e prácticos.

Módulos Teóricos

Módulo T01. Claves teóricas da desigualdade de xénero. 1.5 créditos.
Datas: 19 (Viernes), 20 (Sábado) y 26 (V) de Novembro de 2004.
Módulo T02. Retóricas do xénero. 2 créditos.
Datas: 10 (V), 11 (S), 17 (V), 18 (S) de Decembro do 2004.
Módulo T03. Aspectos psicosociais das identidades de xénero. 2 créditos.
Datas: 14 (V), 15 (S), 21 (V), 22 (S) de Xaneiro de 2005.
Módulo T04. Educación e xénero. 6 créditos.
Datas: 28 (V), 29 (S) de Xaneiro. 11 (V), 12 (S), 18 (V), 19(S), 25 (V), 26 (S) de Febreiro. 4 (V), 5 (S), 11(V), 12 (S) de Marzo do 2005.
Módulo T05. Globalización: A súa repercusión sobre o xénero, a etnia e a clase. 3 créditos.
Datas: 1 (V), 2 (S), 8 (V), 9 (S), 15 (V), 16 (S) de Abril do 2005.
Módulo T06. Xénero e Dereitos. 2 créditos.
Datas: 22 (V), 23 (S), 29 (V), 30 (S) de Abril do 2005.
Módulo T07. Mercado de Traballo e Igualdade de Xénero. 2 créditos.
Datas: 6 (V), 7 (S), 13 (V), 14 (S) de Maio do 2005.
Módulo T08. Violencia contra as mulleres. 2 créditos.
Datas: 20 (V), 21 (S), 27 (V), 28 (S) de Maio do 2005.
Módulo T09. Construindo novas masculinidades. 0.5 créditos.
Datas: 3 (V) de Xunio do 2005.
Módulo T10. Políticas de Igualdade. O mainstreaming de xénero. 3 créditos.
Datas: 10 (V), 11 (S), 17 (V), 18 (S), 24 (V), 25 (S) de Xunio do 2005.
Módulo T11. A planificación, desenvolvemento e avaliación de proxectos dende a perspectiva de xénero. 2 créditos.
Datas: 2 (V), 3 (S), 9 (V), 10 (S) de Setembro do 2005.
Módulo T12. A/ o axente de igualdade de oportunidades como líder da xestión de igualdade. 0.5 créditos.
Datas: 16 (V) de Setembro do 2005.

Módulos Prácticos

Taller. "A negociación positiva" con enfoque de xénero. A negociación na práctica cotidián, na xerencia moderna e no liderazgo transformador. Comunicación, xénero, conflicto e negociación. Principios básicos. Tipos. Habilidades na negociación. Estratexia e tácticas. 4 créditos.
Datas: 4 (L) ao 8 (V) de Xullo do 2005.
Visitas. Á Casas de Acollida e outras asociacións de mulleres. 2 créditos.
Datas: 11(L), 12 (M), 13 (X) de Xullo do 2005.
Taller. "Deseño e elaboración dun proxecto dende a perspectiva de xénero". 0.5
créditos.
Datas: 17 (S) de Setembro do 2005.

Prácticas. En institucións que atenden ás mulleres. 7 créditos.
Realización. Tese titorizada. 10 créditos.

Exame: Viernes 23 de Setembro de 2005.

Defensa Tese de Maxister: Viernes 30 de Setembro de 2005

 

Titulación 2. - Especialista en Xénero e Políticas de Igualdade
(23.5 créditos = 235 horas; 17 teóricos + 6,5 prácticos)


Para esta titulación deberanse realizar os seguintes módulos teóricos e prácticos.

Módulos Teóricos

Módulo T01. Claves teóricas da desigualdade de xénero. 1.5 créditos.
Datas: 19 (Viernes), 20 (Sábado) y 26 (V) de Novembro de 2004.
Módulo T02. Retóricas do xénero. 2 créditos.
Datas: 10 (V), 11 (S), 17 (V), 18 (S) de Decembro do 2004.
Módulo T03. Aspectos psicosociais das identidades de xénero. 2 créditos.
Datas: 14 (V), 15 (S), 21 (V), 22 (S) de Xaneiro de 2005.
Módulo T04. Xénero e Dereitos. 2 créditos.
Datas: 22 (V), 23 (S), 29 (V), 30 (S) de Abril do 2005.
Módulo T05. Mercado de Traballo e Igualdade de Xénero. 2 créditos.
Datas: 6 (V), 7 (S), 13 (V), 14 (S) de Maio do 2005.
Módulo T06. Violencia contra as mulleres. 2 créditos.
Datas: 20 (V), 21 (S), 27 (V), 28 (S) de Maio do 2005.
Módulo T07. Políticas de Igualdade. O mainstreaming de xénero. 3 créditos.
Datas: 10 (V), 11 (S), 17 (V), 18 (S), 24 (V), 25 (S) de Xunio do 2005.
Módulo T08. A planificación, desenvolvemento e avaliación de proxectos dende a perspectiva de xénero. 2 créditos.
Datas: 2 (V), 3 (S), 9 (V), 10 (S) de Setembro do 2005.
Módulo T09. A/ o axente de igualdade de oportunidades como líder da xestión de igualdade. 0.5 créditos.
Datas: 16 (V) de Setembro do 2005.

Módulos Prácticos

Taller: "A negociación positiva" con enfoque de xénero. A negociación na práctica cotiá, na xerencia moderna e no liderazgo transformador. Comunicación, xénero, conflicto e negociación. Principios básicos. Tipos. Habilidades na negociación. Estratexias e tácticas. 4 créditos.
Datas: 4 (L) ao 8 (V) de Xullo do 2005.
Taller: "Deseño e elaboración dun proxecto dende a perspectiva de xénero". 0.5 créditos.
Datas: 17 (S) de Setembro do 2005.

Prácticas: En institucións que atenden ás mulleres. 2 créditos

Exame: Viernes 23 de Setembro de 2005.

 

Titulación 3. - Especialista en Xénero e Educación
(22,5 créditos = 225 horas; 16,5 teóricos + 6 prácticos)


Para esta titulación deberanse realizar os seguintes módulos teóricos e prácticos.

Módulos Teóricos

Módulo T01. Claves teóricas da desigualdade de xénero. 1.5 créditos.
Datas: 19 (Viernes), 20 (Sábado) y 26 (V) de Novembro de 2004.
Módulo T02. Retóricas do xénero. 2 créditos.
Datas: 10 (V), 11 (S), 17 (V), 18 (S) de Decembro do 2004.
Módulo T03. Aspectos psicosociais das identidades de xénero. 2 créditos.
Datas: 14 (V), 15 (S), 21 (V), 22 (S) de Xaneiro de 2005.
Módulo T04. Educación e xénero. 6
créditos.
Datas: 28 (V), 29 (S) de Xaneiro. 11 (V), 12 (S), 18 (V), 19(S), 25 (V), 26 (S) de Febreiro. 4 (V), 5 (S), 11(V), 12 (S) de Marzo do 2005.
Módulo T05. Globalización: A súa repercusión sobre o xénero, a etnia e a clase. 3 créditos.
Datas: 1 (V), 2 (S), 8 (V), 9 (S), 15 (V), 16 (S) de Abril do 2005.
Módulo T06. Violencia contra as mulleres. 2 créditos.
Datas: 20 (V), 21 (S), 27 (V), 28 (S) de Maio do 2005.

Módulos Prácticos

Taller : "A negociación positiva" con enfoque de xénero. A negociación na práctica cotiá, na xerencia moderna e no liderazgo transformador. Comunicación, xénero, conflicto e negociación. Principios básicos. Tipos. Habilidades na negociación. Estratexias e tácticas. 4 créditos.
Datas: 4 (L) ao 8 (V) de Xullo do 2005.
Prácticas. En institucións que atenden ás mulleres. 2 créditos

Exame: Viernes 23 de Setembro de 2005.

Ir a Inicio de Páxina

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Destinatarias/os

Diplomadas/os, licenciadas/os, doutoras/es ou profesionais que traballen con mulleres en institucións públicas ou privadas e que queran ampliar os seus coñecementos previos ou incorporar por primeira vez a perspectiva de xénero e de igualdade de oportunidades na súa practica profesional ou no seu acervo de coñecementos.

Profesionais e técnicos/as de institucións públicas e privadas: Comunidades Autónomas, Concellos, Administración do Estado

Personal da administración de Xustiza.

Personal do ámbito do Ensino, Personal do ámbito da Sanidade.

Personal das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.

Educadoras/es, Partidos políticos, Fundacións, Sindicatos, ONG´S, Asociacións sociais que traballan e tratan co/ás mulleres.

Condicións de Acceso

É necesario cumprir os requisitos esixidos na normativa das Ensinanzas de Posgrao nos seus artigos 9.1 e 10.1. É dicir:

     MÁSTER UNIVERSITARIO:

a. Tituladas/os universitarias/os de segundo ciclo
b. Tituladas/os de primeiro ciclo (cando as ensinanzas do primeiro ciclo teñan unha conexión directa coas do máster)
c. Tituladas/os de primeiro ciclo que acrediten unha experiencia profesional de 2 anos relacionada co ámbito do máster (cando un máster universitario non teña unha conexión directa con títulos universitarios de primeiro ciclo).

     ESPECIALISTA UNIVERSITARIO:

a. Tituladas/os universitarias/os de primeiro e segundo ciclo
b. Alumnado dunha licenciatura ou equivalente cos tres primeiros cursos superados
c. Profesionais directamente relacionados coa especialidade do título que reúna os requisitos legais para cursar estudios universitarios e acrediten un mínimo de 3 anos de experiencia profesional.

Ir a Inicio de Páxina

 

PREINSCRICIÓN, MATRÍCULA E BECAS

Preinscripción

Período de Preinscrición: Día 29 de Setembro do 2004 a día 29 de Outubro do 2004. Prorrógase o plazo de preinscrición ( 2º plazo) desde o día 2 de Novembro hasta o 11 de Novembro do 2004. Neste segundo plazo non hai ningunha beca.

Para preinscribirse poderán utilizar tres (3) procedementos:

1º Procedemento:

Preinscrición entrando a través de Internet na Plataforma de Xestión Académica Bubela, que se atopa na páxina web da Área de Posgrao Virtual. Podes entrar directamente en Bubela facendo click eiquí.

Si é a PRIMEIRA VEZ que entras en Bubela e non estás rexistrada/o, entón terás que darte de alta como nova/o usuaria/o, é moi sinxelo. Entra en Bubela, e fai click en "Novos Usuarios" e cubre os datos que se solicitan. É moi importante que lembres o teu nome de usuaria/o e a túa clave. Cando finalices fai "click" no botón "Aceptar" e xa estarás rexistrado. Agora xa podes preinscribirte no curso entrando no catálogo de cursos facendo click no botón "Preinscribir" do curso.

No caso de que sexas un USUARIA/O rexistrada/o, simplemente introduce o teu nome de usuaria/o e a túa clave no cadro superior da esquerda e fai click no botón "Entrar". Unha vez feito esto fai click no "Catálogo de cursos" e fai click no botón "Preinscribir" do curso.

2º Procedemento: Cubrindo a ficha de preinscrición que pode descargar eiquí.

3º Procedemento: Recoller e entregar en man a ficha de preinscrición que se proporcionará nas seguintes direccións:

  Purificación Mayobre Rodriguez. Teléfono: 988 38 71 20 / Fax: 988 38 71 59 / Correo Electrónico: pmayobre@uvigo.es. Dirección Postal: Facultade de Ciencias da Educación. Campus Universitario "As Lagoas", Av. Castelao, s/n. Pavillón 2, despacho nº 28. 32004 OURENSE.

  Beatriz Suárez Briones. Teléfono: 986 81 23 45 / Fax: 986 81 23 80 / Correo Electrónico bsuarez@uvigo.es. Dirección Postal: Facultade de Filoxía e Traducción. Campus Universitario. Lagoas-Marcosende. Pavillón B, despacho nº 56. 36310 VIGO (Pontevedra).

 

Criterios de Selección

Tra-la recepción das solicitudes de admisión realizarase a selección das/os candidatas/os en base a méritos profesionais e académicos vencellados co tema.

A lista de persoas admitidas farase pública nesta páxina web e nos taboleiros do alumnado da Facultade de Filoloxía e Traducción do Campus de Vigo e no Edificio de Ferro do Campus de Ourense.

 

Período de Matrícula: (1º plazo) Día 02 de Novembro do 2004 a día 17 de Novembro do 2004.

Número de Plazas:

Mínimo: 20

Máximo: 35 (ampliadas a 40)

Taxas:

Oferta financieira de Caixanova para o alumnado do Master e Especialidades organizado pola Cátedra Caixanova de Estudios Feministas e a Universidade de Vigo (descargar información).

 

Titulación 1. - Máster en Educación en Igualdade de Xénero e Políticas de Igualdade

Taxas de Matrícula: 2200 €.

PRIMER PLAZO MÁSTER (do 2 de Novembro hasta o 17 de Novembro do 2004): 1200 Euros.

SEGUNDO PLAZO MÁSTER ( do 1 de Marzo ao 10 de Marzo do 2005): 1000 Euros.

Titulación 2. - Especialista en Xénero e Políticas de Igualdade

Taxas de matrícula: 1200 €.

PRIMER PLAZO ESPECIALISTA XÉNERO E POLÍTICAS DE IGUALDADE (do 2 de Novembro hasta o 17 de Novembro do 2004): 700 Euros.

SEGUNDO PLAZO ESPECIALISTA XÉNERO E POLÍTICAS DE IGUALDADE (do 1 de Marzo ao 10 de Marzo do 2005): 500 Euros.

Titulación 3. - Especialista en Xénero e Educación

Taxas de matrícula: 1200 €.

PRIMER PLAZO ESPECIALISTA XÉNERO E EDUCACIÓN (do 2 de Novembro hasta o 17 de Novembro do 2004): 700 Euros.

SEGUNDO PLAZO ESPECIALISTA XÉNERO E EDUCACIÓN (do 1 de Marzo ao 10 de Marzo do 2005): 500 Euros.

Matrícula

Para matricularse poderán utilizar tres (3) procedementos:

1º Procedemento:

Matrícula entrando a través de Internet na Plataforma de Xestión Académica Bubela, que se atopa na páxina web da Área de Posgrao Virtual. Podes entrar directamente en Bubela facendo click eiquí e seguidamente introduce en Acceso o Nome de Usuario e a Clave elexidas.

2º Procedemento:

Seguindo as instruccións da ficha de matrícula que pode descargar eiquí.

3º Procedemento: Recoller a ficha para formalizar o pagamento da matrícula nas seguintes direccións:

Purificación Mayobre Rodríguez. Teléfono: 988 38 71 20 / Fax: 988 38 71 59 / Correo Electrónico: pmayobre@uvigo.es. Dirección Postal: Facultade de Ciencias da Educación. Campus Universitario "As Lagoas", Av. Castelao, s/n. 32004 OURENSE.

Beatriz Suárez Briones. Contacto: Teléfono: 986 81 23 45 / Fax: 986 81 23 80 / Correo Electrónico bsuarez@uvigo.es. Dirección Postal: Facultade de Filoxía e Traducción. Campus Universitario. Lagoas-Marcosende. 36210 VIGO (Pontevedra).

Nos tres procedementos é preciso facer chegar por Fax ao 988 38 71 59 (Ourense) o documento seguinte:

A copia do xustificante que acredita a realización do pagamento.


BECAS: AVISO IMPORTANTE

As persoas que se preinscriban no segundo plazo entre o día 2 de Novembro hasta o 11 de Novembro do 2004 NON TERÁN ACCESO a ningunha das BECAS-MATRÍCULAS xa que TODAS son adxudicadas entre ás persoas que fixeron a preinscripción no primeiro plazo.

Concederánse tres (3) matrículas gratuitas para a realización do Máster. (NO PRIMEIRO PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN)

Concederanse catro (4) matrículas gratuítas para a realización dos Cursos de Especialista. Dúas (2) para o curso de "Especialista en Xénero e Políticas de Igualdade" e dúas (2) para o Curso de "Especialista en Xénero e Educación".
( NO PRIMEIRO PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN)

Criterios de Selección:

   Currículum

   Estar inscrita/o como demandante na Oficina de Emprego.

Alumnas/os con estudios extranxeiros:

   Poderán matricularse no Máster e nos títulos de Especialista aquelas persoas con estudos extranxeiros, equivalentes á licenciatura ou diplomatura en España sempre e cando obteñan autorización do Rector da Universidade de Vigo e o informe favorable da directora dos cursos. Para elo as persoas interesadas presentarán unha solicitude á Directora, acompañando certificación ou fotocopia compulsada dos estudios realizados e do título que posúan. Toda a documentación que presenten deberá estar legalizada por vía diplomática e debidamente traducida se fose o caso. O acceso á homologación das persoas tituladas por paises comunitarios farase dacordo coa súa normativa específica.

Ir a Inicio de Páxina

 

AVALIACIÓN

Para o título de Máster en Educación en Igualdade de Xénero e Políticas de Igualdade:

Asistir aorredor do 80% dos módulos teóricos.
Realizar os módulos prácticos.
Realizar un exame dos contidos expostos neses módulos.
Defender unha tese ante un tribunal avaliador.

Para o título de Especialista en Xénero e Políticas de Igualdade:

Asistir aorredor do 80% dos módulos teóricos.
Realizar un exame dos contidos expostos neses módulos.
Realizar os módulos prácticos.

Para o título de Especialista en Xénero e Educación:

Asistir aorredor do 80% dos módulos teóricos.
Realizar un exame dos contidos expostos neses módulos.
Realizar os módulos prácticos.

Ir a Inicio de Páxina