[ Master ] [ Profesorado 1 ] [ Profesorado 2 ] [ Profesorado 3 ] [ Fotografías ] [ Textos entregados ] [ Prensa ] [ Cátedra Feminista ]

Máster - Información General
Indice de Navegación de esta Página

[ Becas y Matrículas ] [ Presentación ] [ Organización ] [ Programa ] [ Criterios Admisión ] [ Preinscrición, Matrículas e Becas ] [ Avaliación ]
 

 

BECAS ADJUDICADAS - ALUMNAS MATRICULADAS

Listado de Becas Adjudicadas


Listado de Alumnas Admitidas

Proyecto Contaconelas. Web: http://www.contaconelas.org/

Relación del alumnado incorporado al Máster en Género, Educación, Políticas de Igualdad y Liderazgo (Universidad de Vigo) a través del Proyecto Contaconelas en el Módulo 05: Economía y Género

Ir a Inicio de Páxina

 

PRESENTACIÓN

   Obxectivos

1. Coñecer e reflexionar sobre os fundamentos teóricos e disciplinares do xénero e sobre as súas implicacións nas políticas públicas e privadas.

2. Ofrecer instrumentos conceptuais, metodolóxicos e técnicos que permitan analizar críticamente, comprender, diagnosticar, deseñar e avaliar a formulación e posta en marcha de iniciativas públicas ou privadas orientadas a lograr a transformación das desigualdades de xénero e acadar a igualdade.

3. Promover o enfoque de "Mainstreaming de xénero" (a análise e a posta en práctica da transversalidade do xénero) como instrumento de creación de condicións, espacios, prácticas organizativas e relacións de igualdade real entre mulleres e homes.

4. Formar ó persoal docente nos valores da igualdade e da cidadanía democrática e dotalo dos instrumentais metodolóxicos para educar na igualdade.

5. Formar en dereitos civís e das mulleres, atendendo especialmente ás mulleres en risco de exclusión social por pertencer a algunha minoría (pobreza, raza, etnia, discapacidade, sexualidade, nacionalidade, etc).

6. Formar en habilidades personais para o liderazgo e a negociación positiva en técnicas de dinamización, asertividade e animación sociocultural.

7. Desenvolver a capacidade de deconstrucción dos estereotipos de xénero inherentes á nosa cultura.

8. Capacitar para prevención e detección da Violencia de Xénero.

   Xustificación Académica

O recoñecemento da igualdade formal sancionado polas constitucións dos Estados europeos nos últimos anos, a equiparación de dereitos no ordenamento xurídico e o progresivo recoñecemento social entre homes e mulleres non abondan para garantir a igualdade real ou de feito. A igualdade real supón unha efectiva equivalencia na valoración de mulleres e homes e das súas respectivas necesidades e intereses en todos os ámbitos sociais, así como o dereito a recibir o trato e as respostas adecuadas a súas demandas específicas.

As políticas de igualdade de oportunidades son as medidas políticas postas en marcha dende institucións públicas co fin de resolver as situacións de desigualdades entre mulleres e homes. Nos últimos tempos estas políticas implementanse co mainstreaming de xénero, concepto asumido no marco das políticas de igualdade de oportunidades no contexto europeo e internacional. A Unión Europea asume o mainstreaming (transversalidade) como estratexia que debe terse en conta en todas as decisións políticas, que debe incorporarse ás políticas específicas de igualdade de oportunidades nas políticas xerais de educación, saúde, servicios sociais, emprego, traballo, economía, urbanismo, políticas culturais, participación cidadá, etc., sendo unha estratexia integradora.

A Universidade de Vigo, a través do Departamento de Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía e da Cátedra Caixanova de Estudios Feministas, ofrece os títulos de (1) Máster en Xénero, Educación, Políticas de Igualdade e Liderazgo (2) Especialista en Xénero e Políticas de Igualdade, (3) Especialista en Xénero e Educación e (4) Especialista en Xénero e Liderazgo co fin de proporcionar coñecementos teórico-prácticos para a elaboración, execución e avaliación de planes e programas en pro da igualdade entre homes e mulleres, e dar resposta á demanda de profesionais realizada por institucións públicas e privadas destinadas a desenvolver programas de igualdade de oportunidades e Mainstreaming.

O Título de Especialista en Xénero e Educación e Máster en Xénero, Educación, Políticas de Igualdade e Liderazgo pretende tamén atender á necesidade de cualificar profesionalmente ás/ós docentes en cuestións de xénero para a incorporación do xénero na súa práctica docente e na vida escolar. Así mesmo proporcionaranse os coñecementos necesarios para unha educación verdaderamente coeducativa na que se informe das aportacións das mulleres ao longo da historia.

O título de Especialista en Xénero e Liderazgo ten como obxetivo a adquisición de competencias profesionais para liderar equipos de traballo e asumir situacións de cambio e tranformacións dende a posibilidade dun liderazgo alternativo femenino.

 

   Xustificación Social

Os títulos de (1) Máster en Xénero, Educación, Políticas de Igualdade e Liderazgo (2) Especialista en Xénero e Políticas de Igualdade, (3) Especialista en Xénero e Educación e (4) Especialista en Xénero e Liderazgo pretenden encher o baleiro na formación e preparación profesional existente nese campo na sociedade española. Ese déficit de profesionais en cuestións de xénero ponse en evidencia nos nosos días pola necesidade de desenvolver nos distintos niveis da administración, dende os gobernos locais e nacionais hasta a Unión Europea, programas e políticas de igualdade de oportunidades como obxectivo prioritario.

Estas titulacións obedecen tamén á necesidade de formar a profesionais do ensino nunha educación non androcéntrica e á prema de incorporar transversalmente o xénero na actividade docente e na dinámica escolar co fin de conseguir unha sociedade máis igualitaria dende o ponto de vista dos sexos e na que a violencia de xénero sexa impensable.

Asimesmo, os catro cursos atenden á necesidade cada vez máis imprescindible de formación específica para todas as persoas que traballan a cotío con problemáticas sociais moi complexas e que afectan ás mulleres (discriminación, desigualdade, marxinación, violencia).

Ir a Inicio de Páxina

 

ORGANIZACIÓN

   Dirección

Purificación Mayobre Rodriguez [ descargar imágen ]. Profesora Titular de Filosofía. Universidade de Vigo. Contacto: Teléfono 988 38 71 20 / Fax 988 38 71 59 a nombre de Purificación Mayobre / Correo Electrónico: pmayobre@uvigo.es. Dirección Postal: Facultade de Ciencias da Educación. Campus Universitario "As Lagoas". Av. Castelao, s/n. 32004 OURENSE.

Beatriz Suárez Briones [ descargar imagen ]. Profesora Titular de Teoría da Literatura. Universidade de Vigo. Contacto: Teléfono 986 81 23 45 / Fax 986 81 23 80 a nombre de Beatriz Suárez / Correo Electrónico: bsuarez@uvigo.es. Dirección Postal: Facultade de Filoloxía e Traducción. Campus Universitario. Lagoas-Marcosende. 36310 VIGO (Pontevedra).

   Organizan

Departamento de Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía. Universidade de Vigo.

Cátedra Caixanova de Estudios Feministas.

   Colaboran

Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia.

Concello de Ourense.

Concello de Vigo.

Concello de Pontevedra.

Instituto de la Mujer.

Proxecto Contaconelas. (AD Área Metropolitana de Vigo). Iniciativa Equal cofinanciada polo FSE (Fondo Social Europeo).

Ir a Inicio de Páxina

 

PROGRAMA

Programación Académica

Inicio dos Cursos: Venres 3 e Sábado 4 de Marzo do 2006.

Finalización dos Cursos: 17 de Febreiro do 2007.

Horários da docencia: Venres pola tarde de 16 a 21 hrs. e Sábados pola mañá de 9 a 14 hrs. nas datas indicadas en cada un deles. Os módulos prácticos impártense nas datas indicadas en cada un deles.


Titulación 1.- Máster en Xénero, Educación, Políticas de Igualdade e Liderazgo
(60,5 créditos = 605 horas; 35 teóricos + 25,5 prácticos)


Para esta titulación deberanse realizar os seguintes módulos teóricos e prácticos.

Módulos Teóricos

Módulo 01. Teorías e prácticas feministas. 6 créditos.
Coordinación: María Jesús Fariña Busto. Correo: mbusto@uvigo.es
Datas: Marzo 2006: 3(V), 4(S), 10(V), 11(S), 17(V), 18(S), 24(V), 25(S), 31(V). Abril: 1(S).
   -- Teorías feministas. Epistemoloxías feministas.
   -- Construcción cultural do xénero e a sexualidade.
   -- Estudos feministas / estudos de xénero: fontes e metodoloxías
   -- Os estudos lesbianos, gais e queer
   -- Retóricas do xénero.

Módulo 02. Educación, Multiculturalismo e Xénero. 6 créditos.
Coordinación: María Lameiras Fernández. Correo: lameiras@uvigo.es
Datas: Abril: 21(V), 22(S), 28(V), 29(S). Maio: 5(V), 6(S), 12(V), 13(S), 19(V), 20(S), 26(V), 27(S).
   -- Socialización, educación e xénero.
   -- Coeducación e educación en valores.
   -- Educación afectivo sentimental.
   -- Historia das Mulleres.
   -- Multiculturalismo e desenvolvemento.

Módulo 03. Xénero e Liderazgo. 5 créditos.
Coordinación: Purificación Mayobre Rodríguez. Correo: pmayobre@uvigo.es
Datas: Xuño: 2(V), 3(S), 9(V), 10(S), 16(V), 17(S), 23(V), 24(S), 30(V). Xullio: 1(S).
    -- Valoración da importancia do liderazgo.
    -- Tipoloxías actuáis sobre o liderazgo.
    -- Desenrolo de capacidades personais: Empoderamento.
    -- A negociación positiva e o manexo dos conflictos.
    -- Habilidades de comunicación: Institucional, Mediática, Política, Xerencial.

Módulo 04. Cidadanía, Dereitos civís e Violencia. 6 créditos.
Coordinación: Pilar Allegue Aguete. Correo: pallegue@uvigo.es
Datas: Xulio: 14 (V), 15 (S), 21 (V), 22 (S). Setembro: 1 (V), 2 (S), 8(V), 9(S), 15 (V), 16 (S), 22 (V), 23 (S).
    -- Xénero e Dereitos Humanos.
    -- Violencia de Xénero.
    -- Agresions Sexuais.
    -- Mutilacions Xenitais.
    -- Prostitución.

Módulo 05. Economía e xénero. 6 créditos.
Coordinación: Coral del Río Otero. Correo: crio@uvigo.es
Datas: Setembro: 29 (V), 30 (S). Outubro: 6(V), 7(S), 20(V), 21(S), 27(V), 28(S). Novembro: 10(V), 11(S), 17(V), 18(S).
    -- Tempos, traballos e organización social: O traballo doméstico.
    -- Muller e mercado de traballo.
    -- Xénero e dereitos laborais.
    -- O xénero das Políticas Públicas.
    -- Globalización, pobreza e muller.

Módulo 06. Políticas de Igualdade. 6 créditos.
Coordinación: Luz Varela Caruncho. Correo: lvarela@uvigo.es
Datas: Novembro: 24(V), 25(S). Decembro 2006: 1(V), 2(S), 15(V), 16(S). Xaneiro 2007: 12(V), 13(S), 19(V), 20(S), 26(V), 27(S).
   -- Definición e aplicación das políticas de igualdade
   -- As políticas de igualdade nas políticas públicas
   -- As políticas de igualdade na empresa
   -- Modelos de aplicación
   -- Avaliación de políticas e plans de igualdade

Módulos Prácticos

Taller 1. "A negociación positiva" con enfoque de xénero. A negociación na práctica cotidián, na xerencia moderna e no liderazgo transformador. Comunicación, xénero, conflicto e negociación. Principios básicos. Tipos. Habilidades na negociación. Estratexia e tácticas. 4 créditos.
Datas: 3(L) al 7(V) de Xullo 2006.
Taller 2. Deseño e elaboración de proxectos e informes dende a perspectiva de xénero. 0,5 créditos.

Datas: 2(V) de Febrero do 2007.
-- Visitas a Institucións que atenden á mulleres. 1 créditos. Datas:
Por determinar.
-- Prácticas. En institucións que atenden ás mulleres. 7 créditos.
-- Realización. Tese titorizada. 10 créditos.
-- Realizar un Proxecto de Liderazgo Femenino. 3 créditos.

Exame: 9(V) de Febreiro do 2007.

Defensa Tese de Maxister: 17(S) de Febreiro do 2007.

 

Titulación 2. - Especialista en Xénero e Políticas de Igualdade
(35,5 créditos = 355 horas; 24 teóricos + 11,5 prácticos)

Para esta titulación deberanse realizar os seguintes módulos teóricos e prácticos.

Módulos Teóricos

Módulo 01. Teorías e prácticas feministas. 6 créditos.
--- Coordinación: María Jesús Fariña Busto. Correo: mbusto@uvigo.es

--- Datas: Marzo 2006: 3(V), 4(S), 10(V), 11(S), 17(V), 18(S), 24(V), 25(S), 31(V). Abril: 1(S).
Módulo 04. Cidadanía, Dereitos civís e Violencia. 6 créditos.
--- Coordinación: Pilar Allegue Aguete. Correo: pallegue@uvigo.es
--- Datas: Xulio: 14 (V), 15 (S), 21 (V), 22 (S). Setembro: 1 (V), 2 (S), 8(V), 9(S), 15 (V), 16 (S), 22 (V), 23 (S).
Módulo 05. Economía e xénero. 6 créditos.
--- Coordinación: Coral del Río Otero. Correo: crio@uvigo.es
--- Datas: Setembro: 29 (V), 30 (S). Outubro: 6(V), 7(S), 20(V), 21(S), 27(V), 28(S). Novembro: 10(V), 11(S), 17(V), 18(S).
Módulo 06. Políticas de Igualdade. 6 créditos.
--- Coordinación: Luz Varela Caruncho. Correo: lvarela@uvigo.es
--- Datas: Novembro: 24(V), 25(S). Decembro 2006: 1(V), 2(S), 15(V), 16(S). Xaneiro 2007: 12(V), 13(S), 19(V), 20(S), 26(V), 27(S).

Módulos Prácticos

Taller 1: "A negociación positiva" con enfoque de xénero. A negociación na práctica cotiá, na xerencia moderna e no liderazgo transformador. Comunicación, xénero, conflicto e negociación. Principios básicos. Tipos. Habilidades na negociación. Estratexias e tácticas. 4 créditos.
Datas: 3(L) al 7(V) de Xullo 2006.
Taller 2: "Deseño e elaboración dun proxecto dende a perspectiva de xénero". 0,5 créditos.
Datas: 2(V) de Febrero do 2007.
-- Prácticas: En institucións que atenden ás mulleres. 7 créditos.

Exame: 9(V) de Febreiro do 2007.

 

Titulación 3. - Especialista en Xénero e Educación
(35,5 créditos = 355 horas; 24 teóricos + 11,5 prácticos)

Para esta titulación deberanse realizar os seguintes módulos teóricos e prácticos.

Módulos Teóricos

Módulo 01. Teorías e prácticas feministas. 6 créditos.
--- Coordinación: María Jesús Fariña Busto. Correo: mbusto@uvigo.es

--- Datas: Marzo 2006: 3(V), 4(S), 10(V), 11(S), 17(V), 18(S), 24(V), 25(S), 31(V). Abril: 1(S).
Módulo 02. Educación, Multiculturalismo e Xénero. 6 créditos.
--- Coordinación: María Lameiras Fernández. Correo: lameiras@uvigo.es

--- Datas: Abril: 21(V), 22(S), 28(V), 29(S). Maio: 5(V), 6(S), 12(V), 13(S), 19(V), 20(S), 26(V), 27(S).

Módulo 04. Cidadanía, Dereitos civís e Violencia. 6 créditos.
--- Coordinación: Pilar Allegue Aguete. Correo: pallegue@uvigo.es

--- Datas: Xulio: 14 (V), 15 (S), 21 (V), 22 (S). Setembro: 1 (V), 2 (S), 8(V), 9(S), 15 (V), 16 (S), 22 (V), 23 (S).

Módulo 05. Economía e xénero. 6 créditos.
--- Coordinación: Coral del Río Otero. Correo: crio@uvigo.es

--- Datas: Setembro: 29 (V), 30 (S). Outubro: 6(V), 7(S), 20(V), 21(S), 27(V), 28(S). Novembro: 10(V), 11(S), 17(V), 18(S).

Módulos Prácticos

Taller 1 : "A negociación positiva" con enfoque de xénero. A negociación na práctica cotiá, na xerencia moderna e no liderazgo transformador. Comunicación, xénero, conflicto e negociación. Principios básicos. Tipos. Habilidades na negociación. Estratexias e tácticas. 4 créditos.
Datas: 3(L) al 7(V) de Xullo 2006.
Taller 2: "Deseño e elaboración dun proxecto dende a perspectiva de xénero". 0,5 créditos.
Datas: 2(V) de Febrero do 2007.
-- Prácticas: En institucións que atenden ás mulleres. 7 créditos.

Exame: 9(V) de Febreiro do 2007.

 

Titulación 4. - Especialista en Xénero e Liderazgo
(37,5 créditos = 375 horas; 23 teóricos + 14,5 prácticos)

Para esta titulación deberanse realizar os seguintes módulos teóricos e prácticos.

Módulo 01. Teorías e prácticas feministas. 6 créditos.
--- Coordinación: María Jesús Fariña Busto. Correo: mbusto@uvigo.es

--- Datas: Marzo 2006: 3(V), 4(S), 10(V), 11(S), 17(V), 18(S), 24(V), 25(S), 31(V). Abril: 1(S).
Módulo 03. Xénero e Liderazgo. 5 créditos.
--- Coordinación: Purificación Mayobre Rodríguez. Correo: pmayobre@uvigo.es
--- Datas: Xuño: 2(V), 3(S), 9(V), 10(S), 16(V), 17(S), 23(V), 24(S), 30(V). Xullio: 1(S).
Módulo 04. Cidadanía, Dereitos civís e Violencia. 6 créditos.
--- Coordinación: Pilar Allegue Aguete. Correo: pallegue@uvigo.es
--- Datas: Xulio: 14 (V), 15 (S), 21 (V), 22 (S). Setembro: 1 (V), 2 (S), 8(V), 9(S), 15 (V), 16 (S), 22 (V), 23 (S).
Módulo 05. Economía e xénero. 6 créditos.
--- Coordinación: Coral del Río Otero. Correo: crio@uvigo.es
--- Datas: Setembro: 29 (V), 30 (S). Outubro: 6(V), 7(S), 20(V), 21(S), 27(V), 28(S). Novembro: 10(V), 11(S), 17(V), 18(S).

Módulos Prácticos

Taller 1 : "A negociación positiva" con enfoque de xénero. A negociación na práctica cotiá, na xerencia moderna e no liderazgo transformador. Comunicación, xénero, conflicto e negociación. Principios básicos. Tipos. Habilidades na negociación. Estratexias e tácticas. 4 créditos.
Datas: 3(L) al 7(V) de Xullo 2006.
Taller 2: "Deseño e elaboración dun proxecto dende a perspectiva de xénero". 0,5 créditos.
Datas: 2(V) de Febrero do 2007.
-- Prácticas: En institucións que atenden ás mulleres. 7 créditos.
-- Realizar un Proxecto de Liderazgo Femenino. 3 créditos.

Exame: 17 hrs. do Venres 9 de Febreiro do 2007.

Ir a Inicio de Páxina

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN

   Destinatarias/os

Diplomadas/os, licenciadas/os, doutoras/es ou profesionais que traballen con mulleres en institucións públicas ou privadas e que queran ampliar os seus coñecementos previos ou incorporar por primeira vez a perspectiva de xénero e de igualdade de oportunidades na súa practica profesional ou no seu acervo de coñecementos.

Profesionais e técnicos/as de institucións públicas e privadas: Comunidades Autónomas, Concellos, Administración do Estado, Centros de Información a Muller (CIM).

Personal da administración de Xustiza.

Personal do ámbito do Ensino, Personal do ámbito da Sanidade.

Personal das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.

Educadoras/es, Partidos políticos, Fundacións, Sindicatos, ONG´S, Asociacións sociais que traballan e tratan co/ás mulleres.

   Condicións de Acceso

É necesario cumprir os requisitos esixidos na normativa das Ensinanzas de Posgrao nos seus artigos 9 e 10. É dicir:

Artigo. 9:

1. MÁSTER UNIVERSITARIO: son aquelas ensinanzas propias de posgrao orientadas a proporcionar un alto nivel de formación, dirixidas a titulados universitarios.

2. Deberán ser impartidas como mínimo durante un ano académico e terán unha carga lectiva mínima de 50 créditos entre teóricos e prácticos.

3. A superación das devanditas ensinanzas dará dereito á obtención do título de Máster en...

Artigo. 10:

          1. ESPECIALISTA UNIVERSITARIO: son aqueles estudios de posgrao dirixidos a:

a. titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,

b. alumnos/as dunha licenciatura ou equivalente cos tres primeiros cursos superados, e

c. profesionais directamente relacionados coa especialidade do título que reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios e acrediten un mínimo de 3 anos de experiencia profesional.

2. As ensinanzas de especialista universitario comprenderán, como mínimo, 20 créditos lectivos entre teóricos e prácticos, que deberán ser impartidos alomenos durante un semestre.

3. A superación das devanditas ensinanzas dará dereito á obtención do título de Especialista en...

   Alumnas/os con estudios extranxeiros:

Regulamento de homologación de títulos estranxeiros a títulos e graos académicos de posgrao. Descargar documento. PDF. 5 páxinas. Idioma Galego.

Ir a Inicio de Páxina

 

PREINSCRICIÓN, MATRÍCULA E BECAS

Preinscripción

   Período de Preinscrición:

Días: Do 25 de Xaneiro ao 17 de Febreiro do 2006.

Para preinscribirse poderán utilizar tres (3) procedementos:

1º Procedemento: Cubrindo a ficha de preinscripción que pode descargar eiquí e enviándola por correio electrónico xunto cos documentos que nela se solicitan.

2º Procedemento: Recoller e entregar en man a ficha de preinscrición, e os documentos que nela se solicitan, que se proporcionará nas seguintes direccións:

  Purificación Mayobre Rodriguez. Teléfono: 988 38 71 20 / Fax: 988 38 71 59 / Correo Electrónico: pmayobre@uvigo.es. Dirección Postal: Facultade de Ciencias da Educación. Campus Universitario "As Lagoas", Av. Castelao, s/n. Pavillón 2, despacho nº 28. 32004 OURENSE.

  Beatriz Suárez Briones. Teléfono: 986 81 23 45 / Fax: 986 81 23 80 / Correo Electrónico bsuarez@uvigo.es. Dirección Postal: Facultade de Filoxía e Traducción. Campus Universitario. Lagoas-Marcosende. Pavillón B, despacho nº 56. 36310 VIGO (Pontevedra).

3º Procedemento: Preinscrición entrando a través de Internet na Plataforma de Xestión Académica Bubela, que se atopa na páxina web da Área de Posgrao Virtual da Universidade de Vigo. Podes entrar directamente na Plataforma de Xestión Académica Bubela facendo click eiquí.

Si é a PRIMEIRA VEZ que entras en Bubela e non estás rexistrada/o, entón terás que darte de alta como nova/o usuaria/o, é moi sinxelo. Entra en Bubela, e fai click en "Novos Usuarios" e cubre os datos que se solicitan. É moi importante que lembres o teu nome de usuaria/o e a túa clave. Cando finalices fai "click" no botón "Aceptar" e xa estarás rexistrado. Agora xa podes preinscribirte no curso entrando no catálogo de cursos facendo click no botón "Preinscribir" do curso.

No caso de que sexas un USUARIA/O rexistrada/o, simplemente introduce o teu nome de usuaria/o e a túa clave no cadro superior da esquerda e fai click no botón "Entrar". Unha vez feito esto fai click no "Catálogo de cursos" e fai click no botón "Preinscribir" do curso.

   Criterios de Selección

Tra-la recepción das solicitudes de admisión realizarase a selección das/os candidatas/os en base a méritos profesionais e académicos vencellados co tema.

A lista de persoas admitidas farase pública nesta páxina web e nos taboleiros do alumnado da Facultade de Filoloxía e Traducción do Campus de Vigo e no Edificio de Ferro do Campus de Ourense.


Matrícula

   Período de Matrícula:

 • (1º plazo) Días: Do 23 de Febreiro ao 2 de Marzo do 2006.
 • (2º plazo) Días: do 1 ao 10 de Xullio do 2006.

   Número de Plazas:

Mínimo: 20

Máximo: 35

   Taxas:

Titulación 1. - Máster en Xénero, Educación, Políticas de Igualdade e Liderazgo

Total taxas de matrícula: 2300 €. / Becada/o: 1150

PRIMER PLAZO
MÁSTER ingresar do 23 de Febreiro ao 2 de Marzo do 2006: Primer Plazo Máster: 1300 €.
Becada/o ingresar do 23 de Febreiro ao 2 de Marzo do 2006: Primer Plazo Beca: 650€.

SEGUNDO PLAZO
MÁSTER ingresar do 1 ao 10 de Xullo do 2006: Segundo Plazo Máster: 1000 €.
Becada/o ingresar do 1 ao 10 de Xullo do 2006: Segundo Plazo Beca: 500

Titulación 2. - Especialista en Xénero e Políticas de Igualdade

Total taxas de matrícula: 1300 €. / Becada/o: 650.

PRIMER PLAZO
ESPECIALISTA XÉNERO E POLÍTICAS DE IGUALDADE ingresar do 23 de Febreiro ao 2 de Marzo do 2006: 800 €.
Becada/o ingresar do 23 de Febreiro ao 2 de Marzo do 2006: 400€.

SEGUNDO PLAZO
ESPECIALISTA XÉNERO E POLÍTICAS DE IGUALDADE ingresar do 1 ao 10 de Xullo do 2006: 500 €.
Becada/o ingresar do 1 ao 10 de Xullio do 2006: 250€.

Titulación 3. - Especialista en Xénero e Educación

Total taxas de matrícula: 1300 €. / Becada/o: 650.

PRIMER PLAZO
ESPECIALISTA XÉNERO
E EDUCACIÓN ingresar do 23 de Febreiro ao 2 de Marzo do 2006: 800 €.
Becada/o ingresar do 23 de Febreiro ao 2 de Marzo do 2006: 400€.

SEGUNDO PLAZO
ESPECIALISTA XÉNERO
E EDUCACIÓN ingresar do 1 ao 10 de Xullo do 2006: 500 €.
Becada/o ingresar do 1 ao 10 de Xullio do 2006: 250€.

       Titulación 4. - Especialista en Xénero e Liderazgo

              Total taxas de matrícula: 1300 €. / Becada/o: 650.

PRIMER PLAZO
ESPECIALISTA XÉNERO
E LIDERAZGO ingresar do 23 de Febreiro ao 2 de Marzo do 2006: 800 €. Becada/o ingresar do 23 de Febreiro ao 2 de Marzo do 2006: 400€.

SEGUNDO PLAZO ESPECIALISTA XÉNERO E LIDERAZGO ingresar do 1 ao 10 de Xullo do 2006: 500 €.
Becada/o ingresar do 1 ao 10 de Xullio do 2006: 250€.

Para matricularse poderán utilizar dous (2) procedementos:

   1º Procedemento:

Seguindo as instruccións da ficha de matrícula que pode descargar eiquí.

   2º Procedemento:

Recoller a ficha para formalizar o pagamento da matrícula nas seguintes direccións:

Purificación Mayobre Rodríguez. Teléfono: 988 38 71 20 / Fax: 988 38 71 59 / Correo Electrónico: pmayobre@uvigo.es. Dirección Postal: Facultade de Ciencias da Educación. Campus Universitario "As Lagoas", Av. Castelao, s/n. 32004 OURENSE.

Beatriz Suárez Briones. Contacto: Teléfono: 986 81 23 45 / Fax: 986 81 23 80 / Correo Electrónico bsuarez@uvigo.es. Dirección Postal: Facultade de Filoxía e Traducción. Campus Universitario. Lagoas-Marcosende. 36210 VIGO (Pontevedra).

Nos dous procedementos é preciso facer chegar por Fax ao 988 38 71 59 (Ourense) a nome de Purificación Mayobre Rodríguez o documento seguinte:

A copia do xustificante que acredita a realización do pagamento.

Becas

Concederánse catorce (14) matrículas subvencionadas ao 50%: Seis (6) para o Master; Oito (8) para os Cursos de Especialistas.

   Criterios de Selección:

   Currículum Enviado

   Estar inscrita/o como demandante na Oficina de Emprego.

Ir a Inicio de Páxina

 

AVALIACIÓN

Para o título de Máster en Xénero, Educación, Políticas de Igualdade e Liderazgo:

Asistir ó menos 80% dos módulos teóricos.
Realizar os módulos prácticos.
Realizar un comentario crítico dos contidos de cada módulo.
Realizar un exame final de todo o programa docente impartido.
Defender unha tese ante un tribunal avaliador.

Para o título de Especialista en Xénero e Políticas de Igualdade:

Asistir ó menos 80% dos módulos teóricos.
Realizar un comentario crítico dos contidos de cada módulo.
Realizar un exame final de todo o programa docente impartido.
Realizar os módulos prácticos.

Para o título de Especialista en Xénero e Educación:

Asistir ó menos 80% dos módulos teóricos.
Realizar un comentario crítico dos contidos de cada módulo.
Realizar un exame final de todo o programa docente impartido.
Realizar os módulos prácticos.

Para o título de Especialista en Xénero e Liderazgo:

Asistir ó menos 80% dos módulos teóricos.
Realizar un comentario crítico dos contidos de cada módulo.
Realizar un exame final de todo o programa docente impartido.
Realizar os módulos prácticos.
Realizar un proxecto de Liderazgo Femenino.

Ir a Inicio de Páxina